Квітень – початок вегетаційного періоду 2017року


Ось і закінчився час спокою та зимівлі багатьох шкідливих комах-фітофагів.

Нагадуємо про необхідність поновлення нагляду за подальшим розвитком особливо небезпечних шкідливих видів соснових пильщиків-ткачів червоноголового пильщика–ткача  Acantholyda erythrocephala L. та зірчастого пильщика–ткача  Lyda nemoralis Thoms.

Згідно літературних джерел, виліт імаго червоноголового пильщика ткача розпочинається у ІІІ декаді квітня і триває декілька тижнів. Літ імаго зірчастого пильщика ткача відбувається дещо пізніше – на початку травня. 

Проведення заходів з локалізації та ліквідації осередків соснових пильщиків-ткачів пов’язано з певними труднощами – тривалий період льоту дорослих особин та тривалим періодом живлення личинок у кроні (тобто тривалим періодом нанесення пошкоджень кронам). Щорічно відбувається реактивація частини популяції пильщиків-ткачів, тоді як певна її частина продовжує залишатися у стані діапаузи. Все вищевикладене завдає певних труднощів для отримання максимально точних та повних даних про якісні та кількісні показники популяцій видів шкідливих комах. Отримати такі дані можна лише в результаті проведення рекогносцирувальних та детальних наземних лісопатологічних обстежень.

Рекогносцирувальне наземне обстеження, яке необхідно провести з метою виявлення наявності яйцекладок зазначений видів у кронах соснових насаджень, достатньо трудомісткий процес. Проте, таке обстеження здатне заздалегідь визначити площ соснових насаджень, які будуть пошкоджені у поточному році шкідливими комахами і підготувати комплекс лісозахисних заходів, спрямованих на зниження високої чисельності особин видів.