Звичайний сосновий пильщик – подвійна генерація, подвійна шкода


Звичайний сосновий пильщик Diprion pini L. (далі ЗСП) – один з основних хвоєгризучих шкідників, який розповсюджений в межах ареалу сосни звичайної. Вид завдає суттєвої шкоди сосновим насадженням, особливо культурам сосни, має дві генерації протягом вегетативного періоду, часто формує локальні спалахи, які іноді поширюються на значні площі.

Під час спалаху масового розмноження звичайного соснового пильщика важливе значення має перехід частини особин популяції виду у стан діапаузи (глибокого фізіологічного спокою). При цьому необхідно зауважити, що личинки І генерації не діапаузують; личинки ІІ генерації впадають у стан діапаузи. У більшості випадків діапауза пильщика відмічається після багатосніжної зими.

За умов задовільного розвитку пильщика без діапаузи накопиченню його чисельності сприяє підвищені температури і зниження кількості опадів протягом розвитку личинок (спекотний травень-червень і серпень-вересень), внаслідок чого відбувається прискорений розвиток шкідливої комахи. Зниження вологості сприяє зменшенню хвороб та загибелі личинок. Вказані абіотичні природні чинники протягом декількох років сприяють спалаху масового розмноження звичайного соснового пильщика.

За час тривалої діапаузи значна кількість еонімф гине від біотичних чинників – ентомофагів та хвороб. Значне місце у природній регуляції високої чисельності фітофага серед ентомофагів займають паразитичні комахи з родини Їздців та Тахін, більшість серед яких є видоспецифічними.

Звичайний сосновий пильщик частіш за все пошкоджує зріджені соснові насадження віком 20-40 років, які зростають на сухих піщаних ґрунтах. Осередки звичайного соснового пильщика виникають також у чистих соснових культурах жерднякового віку та на узліссях. Пошкодження старої та молодої хвої соснових культур може викликати всихання значної частини дерев.

Протягом останніх 5-6 років спалахів масового розмноження виду по зоні ДСЛП «Харківлісозахист» не відмічалось. За даними санітарних оглядів за 2016рік, осередки ЗСП у лісогосподарських підприємствах зони обслуговування ДСЛП «Харківлісозахист» займають наступні площі (відсоток від загальної площі осередків шкідливих комах): Дніпропетровське ОУЛМГ – 17,5%, Донецьке ОУЛМГ – 30,5%, Луганське ОУЛМГ – 23%, Полтавське ОУЛМГ – 16,9%, Харківське ОУЛМГ – 18,2%. За даними біогідротермічного показника, рівень загрози для насаджень складає 4 бали – протягом декількох років складались задовільні умови для розвитку ососбин виду, а для насаджень складається загрозлива ситуація

Згідно фенологічних строків розвитку виду, а також враховуючи терміни виходу з діапаузуючого стану, літ імаго ЗСП ІІ генерації розпочнеться наприкінці липня 2017р. Термін перебування шкідника у стадії яйцекладки залежить від температури повітря в зазначений період. Початок відродження личинок ІІ генерації ЗСП очікується у ІІ-ІІІ декаді серпня 2017року.

З метою своєчасного виявлення пошкоджень лісових насаджень личинками ЗСП ІІ генерації, посадовим особам Державної лісової охорони лісогосподарських підприємств зони обслуговування ДСЛП «Харківлісозахист», які є відповідальними за організацію і здійснення робіт із захисту лісу, рекомендовано посилити наземний рекогносцирувальний нагляд у соснових насадженнях, особливо де раніше відмічались осередки ЗСП.