Вегетаційний період 2018 року стартував


Зійшли сніги, пройшли перші весняні дощики, з’являється листя на деревах, панує тепла квітнева погода…. Вегетаційний сезон 2018 року розпочався!

Окрім приємних моментів відродження природи після зимівлі 

активуються і шкідливі комахи.

Першими почали соснові пильщики-ткачі, а саме червоноголовий пильщик–ткач  Acantholyda erythrocephala L. Наступним буде зірчастий пильщик–ткач Lyda nemoralis Thoms, імаго якого розпочне свій літ на початку травня.

Соснові пильщики-ткачі здатні розширити площу зараження у декілька разів за рахунок активного та пасивного розльоту імаго.

У зв’язку з вищевикладеним, рекомендуємо лісовій охороні посилити нагляд за розвитком популяцій зазначених видів шкідливих комах у природних умовах. Провести лісопатологічні обстеження соснових насаджень, особливу увагу приділити культурам сосни звичайної віком до 20-30років.

Запорукою збереження соснових культур є своєчасне виявлення осередку масового розмноження соснових пильщиків-ткачів та призначення комплексу лісозахисних заходів.