Масова атака шкідників на соснові насадження ДП “Лиманське ЛГ”


Перед початком проведення обробки соснових насаджень ДП “Лиманське лісове господарство” Донецького ОУЛМГ було проведено обстеження методом околоту крони на ентомологічний полог. Кількість гусениць соснового п‘ядуна вражає, при цьому необхідно зауважити, що запас кормового субстрату у багатьох ділянках невеликий. Тому навіть виявлена кількість гусениць шкідника загрожує високим ступенем об‘їдання хвої.
Напривеликий жаль, було констатовано наявність гусениць соснового шовкопряду, кількість та щільність яких додає загрози пошкодження соснових насаджень. Гусениці соснового шовкопряду на момент обстеження знаходились у 3 та 4 віці.
На час обстеження було зафіксований факт відродження личинок звичайного соснового пильщика з яєць. Личинки шкідника були досить малі, малопомітні і ховалися від вересневого сонця купками біля гілочок.
Таким чином, у соснових насадженнях ДП “Лиманське лісове господарство” у межах спалаху масового розмноження ЗСП у 2017році, на теперішній час діє комплексний осередок небезпечних хвоєгризучих шкідників- соснового пядуна, соснового шовкопряду та звичайного соснового пильщика. Кожен з зазначених видів несе в собі небезпеку для соснових насаджень.
І, як завжди, живиться у кроні шкідник-індикатор посухи сосновий бражник.