Моніторинг лісових масивів за допомогою безпілотних літальних апаратів.


Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 51003295_1312275362269104_5530590513310203904_n.jpg

БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ ДОПОМОЖУТЬ ОБСТЕЖУВАТИ НАСАДЖЕННЯ ТА ВИЯВЛЯТИ ОСЕРЕДКИ ШКІДНИКІВ
Якщо використання сучасних безпілотних літальних апаратів (БПЛА PD1900) для моніторингу лісових масивів у країнах Європейського Союзу є звичним, то в Україні наукові установи лісознавчого напряму роблять лише перші кроки у використанні такого сучасного обладнання.

У липні-серпні 2018 року проведено випробувальні польоти крилатого БПЛА над лісовими масивами дослідного лісництва ДП «СФ УкрНДІЛГА». Аерофотознімання та відеознімання лісових масивів і площ лісових культур здійснювалося з висоти 150 і 80 метрів. Одержані відеоматеріали завантажували на комп’ютер і обробляли із застосуванням відповідного програмного забезпечення. Звичайно, найбільш сприятливою для таких робіт є безвітряна та безхмарна погода в першій половині дня.
Попередні дослідження свідчать про можливість використання БПЛА для вирішення різнопланових завдань.

Під час випробування одержали знімки з висоти від 50 м до 300 м над поверхнею крон дерев за заданою траєкторією у видимому діапазоні (RGB) та створили на їхній основі ортофотоплани або мапи лісу. Ортофотоплан у видимому діапазоні можна використовувати для візуального оцінювання розташування лісових ділянок, обміру площ, виявлення насаджень із погіршенням стану, слідів діяльності людей і тварин, обліку великих тварин. На основі зіставлення ортофотопланів, одержаних у різні місяці, можна виявити перші ознаки погіршення стану лісу та прогнозувати поширення патологічних процесів.

Отримані знімки дають змогу розрахувати NDVI (Normalized Difference Vegetation Index – нормалізований відносний індекс рослинності) і кількісно оцінити рослинний покрив, зокрема продуктивність лісів і основні таксаційні показники насаджень (висоту, діаметр, розміри крони, повноту).

Також азначені знімки дають змогу оцінити якість проведення лісокультурних і лісогосподарських робіт, зокрема якість обробітку ґрунту під лісові культури, ручного й механізованого догляду за лісовими культурами (забур’яненість), стан лісових культур (густота, збережуваність), полезахисних смуг і протипожежних мінералізованих смуг, контурів зрубів та їхнє заростання, горільників.

За допомогою БПЛА PD1900 можна оперативно виявляти осередки загоряння в лісових масивах у радіусі 15 км від місця його запуску, картувати наслідки лісових пожеж, захаращеність, осередки комах-хвоєлистогризів, стовбурових шкідників, хвороб лісу та створення мап для лісопатологічного моніторингу.
Пробне використання БПЛА в дослідному лісництві ДП «СФ УкрНДІЛГА», а також аналіз літературних джерел свідчить про високу ефективність використання безпілотних літальних апаратів у проведенні наукових досліджень. Адже БПЛА дає можливість систематично здійснювати високоякісні аерознімки дослідних лісових об’єктів та отримувати високоякісні об’єктивні дані, що суттєво впливає на рівень результатів проведених досліджень.
С. В. Назаренко, канд. с.-г. наук, ДП «СФ УкрНДІЛГА