Сторінками історії ДСЛП «Харківлісозахист»


Кожна людина знає, яку важливу роль відіграють ліси: вони є не тільки легенями планети, а й регулюють температурний режим, запобігають розвитку ерозійних процесів, стабілізують навколишнє природне середовище. Проте, на протязі всього життя ліси піддаються впливу багатьох негативних факторів, серед яких значне місце займають шкідники та хвороби.

Ліси України зростають в трьох лісорослинних зонах: полісся, лісостепу та степу. Відомо, що найбільш піддаються впливу негативних факторів переважно штучно створені ліси, які зростають на межі свого ареалу (південні і східні області України). Однією з найбільш актуальних задач при веденні лісового господарства в цих областях завжди був і надалі залишається захист лісу.

IMG_7976Свій початок служба захисту лісу бере ще наприкінці ХІХ століття. Вагомий внесок в розвиток основ лісозахисту зробив І.Я. Шевирьов – випускник Харківського університету, який розробив та організував всю практичну діяльність боротьби зі шкідниками лісу. І мабуть є символічним, що з лісами Харківщини пов’язано багато наукових праць з лісозахисту, де проводили свої дослідження видатні вчені А.Г. Іллінський, Д.Ф. Руднєв та ін. Саме у лісах Харківщини були проведені перші випробування авіаційно-хімічного методу захисту лісів, наукові праці лягли в основу вітчизняного лісозахисту.

ФО4109~1У 1981 році з ініціативи директора інституту УкрНДІЛГА П.С. Пастернака та завідуючого відділом захисту лісу Й.Д. Авраменка, при підтримці міністерства лісового господарства України (міністр В.Д. Байтала) на Харківщині організовується перша станція боротьби з шкідниками та хворобами лісу, яка почала працювати з 1 квітня 1982 року. Очолив її В.І. Кучерявенко.

У 1990 році міжобласна станція була реорганізована у IMG_8706«Харківське спеціалізоване лісозахисне підприємство», до складу якого ввійшла біологічна лабораторія по виробництву вірусних інсектицидів для захисту лісових насаджень. Зона діяльності Харківського спеціалізованого лісозахисного підприємства включає лісові насадження Донецької, Полтавської, Сумської, Луганської та Харківської областей. Сьогодні 7 лісозахисних підприємств (ДСЛП «Харківлісозахист», ДСЛП «Київлісозахист», ДСЛП ГАРД-МН«Вінницялісозахист», ДСЛП «Івано-франківськлісозахист», ДСЛП «Львівлісозахист», ДСЛП «Кримлісозахист», ДСЛП «Херсонлісозахист»), забезпечують моніторинг найнебезпечніших шкідників і хвороб лісу в Україні.

Починаючи з 1991 року на базі «Харківлісозахист» проводяться роботи по створенню та вдосконаленню технології захисту лісових насаджень від хвоє–листогризучих шкідників лісу з використанням аерозольного генератора регульованої дисперсності (ГАРД-МН), методи інтегрованого захисту лісових насаджень від шкідників, хвороб та бур’янів.

З 2014 року ДСЛП «Харківлісозахист» очолює кандидат сільськогосподарських наук Катерина Валеріївна Давиденко.

Останні роки ДСЛП «Харківлісозахист» бере участь в європейських проектах, які допомагають створити глобальну мережу наукового співробітництва у європейських країнах та використовувати сучасні технології для захисту лісу.beech-wood-230992_1920

На сьогоднішній день через глобальні зміни клімату відбувається погіршення загальної екологічної ситуації в Україні, яка негативно впливає на природні і, особливо, штучні лісові насадження, знижуючи їх природну стійкість до різноманітних патогенних організмів (шкідників та хвороб). Саме тому лісозахист є важливим та необхідним для збереження та примноження лісів України.

Прес-служба ДСЛП «Харківлісозахист»