Відділ нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства


Відділ нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства „Харківлісозахист” (далі відділ НзДПВЛГ).

Телефон: (057)745-66-75, E-MAIL: reviz127@i.ua

Основна діяльність відділу:

Відділ НзДПВЛГ є органом Державного агентства лісових ресурсів України, щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів в частині: використання, охорони, захисту та відтворенні лісів, контролю за належним збереженням та раціональним використанням лісових земель і рослинного світу.

Нагляд (контроль) лісогосподарських підприємств відділом здійснюється по зоні діяльності ДСЛП«Харківлісозахист» (Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Полтавська, Сумська та Харківська області), у відповідності до вимог діючого законодавства, шляхом проведення перевірок (моніторингу, аудиту) стану лісів, правил ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів і земельних лісових ділянок всіма лісокористувачами, власниками лісів та іншими юридичними і фізичними особами.

Відділ нагляду у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, законодавчими актами Кабінету Міністрів України, Лісовим Кодексом, Земельним Кодексом, Водним Кодексом та іншими Кодексами України, нормативно-правовими актами, стосовно ведення лісового господарства, охорони та захисту лісового фонду, в тому числі, наказами, розпорядженнями та іншими документами Держлісагентства України, Положенням про Державну лісову охорону, Порядком здійснення державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства, правилами внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, Статутом Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства „Харківлісозахист”, а також Положенням про відділ нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства.

Також працівники відділу залучаються на виконання доручень Державного агентства лісових ресурсів України, мають допуски для участі у комісіях з лісопатологічного обстеження ділянок лісу, в тому числі, що потребують суцільних санітарних рубок.