Відділ моніторингу стану лісових насаджень


Начальник відділу – Воробей Євгеній Вітальйович

Телефон: (057)745-66-75, E-MAIL: reviz127@i.ua

Основними завданнями відділу є:

– оперативне відстеження та реєстрація поточних змін в стані земель лісового фонду України, лісопатологічний (санітарний та екологічний) аналіз стану лісів;

– нагляд за санітарним станом лісів – порушенням їх стійкості, чисельністю та поширенням, пошкодженням (ураженням) шкідниками, хворобами та іншими природними і антропогенними чинниками, ослабленням і всиханням лісів, за динамікою цих процесів;

виявлення патологічних змін стану насаджень, оцінку і прогноз розвитку ситуацій для своєчасного прийняття рішень щодо здійснення лісозахисних або інших лісогосподарських заходів;

– організація і ведення збору, обробки та зберігання інформації про поточні зміни стану лісового фонду для ведення лісового моніторингу;

– координація робіт по створенню технічного та програмного забезпечення ведення лісового моніторингу;

– контроль ведення лісового моніторингу (з питань лісозахисту) по зоні обслуговування лісозахисного підприємства;

– розробка програм лісового моніторингу, що забезпечують контроль стану лісів і координація робіт за цими програмами;

– організація проведення лісопатологічних спостережень за змінами санітарного стану лісів;

– проведення спеціальних обстежень, експертиз у випадках масових розповсюджень шкідників та хвороб лісу, стихійних лих та інших впливів на стан лісів;

– створення системи прийому і обробки дистанційної інформації та забезпечення її функціонування;

– аналіз лісогосподарської діяльності лісогосподарських підприємств зони обслуговування;

– аналіз отриманих даних, складання прогнозів, складання звітів, довідок та інше;

– контроль, в межах компетенції відділу, за охороною та захистом лісів від незаконних рубок, пожеж, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу;

– здійснення технічного керівництва або безпосереднього проведення активних винищувальних заходів із застосуванням наземних, авіаційних технологій та заходів з поліпшення санітарного стану лісів в лісових насадженнях, багаторічних плодових насадженнях, сільськогосподарських угіддях, зелених насадженнях загального користування, присадибних ділянках різних форм власності від шкідників та хвороб.