Відділ нагляду та прогнозу


Начальник відділу – Кучерявенко Тетяна Вікторівна

Телефон: (057) 745-66-75, E-Mail: nip127@i.ua

Відділ виконує наступні види робіт:

  • проведення лісопатологічних обстежень та облік чисельності певних видів шкідливих комах, в т.ч. хімічний облік;
  • стаціонарний моніторинг;
  • проведення лабораторного аналізу ентомологічного матеріалу з біологічною оцінкою стану популяції певних видів шкідливих комах;
  • складання огляду розповсюдження шкідників лісу у насадженнях за минулий рік та прогноз їх розвитку на наступний рік;
  • методичні рекомендації з організації лісозахисних заходів;
  • проведення лісозахисних заходів по урегулюванню чисельності деяких видів шкодочинних комах (винищувальні заходи у лісових насадженнях, лісових посадках, на лісогосподарських полях);
  • оцінка санітарного стану насаджень з наданням рекомендацій щодо його покращення;
  • складання рекомендацій щодо своєчасної локалізації та ліквідації осередків певних видів шкодочинних комах (на підставі лісопатологічних обстежень або лабораторного аналізу);
  • навчання лісової охорони з питань лісозахисту (семінари, практичні заняття тощо).